Παιδική Ανάπτυξη

Πώς μεγαλώνουν τα δίδυμα;

Πώς μεγαλώνουν τα δίδυμα;

Δεν πρέπει σίγουρα να σκεφτούμε τα δίδυμα ως ένα άτομο και να ενεργούμε αναλόγως. Πρέπει να δεχτούμε ότι είναι μεμονωμένα άτομα και να τα κάνει να τα δεχτούν. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δώσουμε προσοχή στις ακόλουθες απλές αλλά σημαντικές συστάσεις εξατομίκευσης που θα βοηθήσουν στην εξατομίκευση.