Παιδική Ανάπτυξη

Συναισθηματική ανάπτυξη και εξατομίκευση σε δίδυμα παιδιά

Συναισθηματική ανάπτυξη και εξατομίκευση σε δίδυμα παιδιά

Τα ενιαία δίδυμα αυγών είναι ελκυστικά για το συμφέρον όλων, είτε πρόκειται για βρέφη είτε για ενήλικες. Έχουν τα δίδυμα τη δική τους γλώσσα; είναι τα δίδυμα πιο κοντά μεταξύ τους από τους συνομηλίκους τους. κάνουν τα δίδυμα να αισθάνονται τα πράγματα μεταξύ τους; Αυτές είναι όλες οι ερωτήσεις. Υπάρχει ένα πραγματικό γεγονός ότι τα δίδυμα είναι ξεχωριστά και περιμένουν πολλή προσοχή. Τα δίδυμα έχουν πολύπλοκες και στενές σχέσεις, οι οποίες είναι ακόμα πιο οικείες από το γάμο.

Η εξατομίκευση δεν είναι φαινόμενο που οι γονείς μπορούν να κερδίσουν αργότερα σε δίδυμα. Πρέπει να αναγνωριστεί εξ αρχής ότι τα δίδυμα έχουν φυσικά ξεχωριστά σώματα και εγκεφάλους. Η οικογένεια θα πρέπει να υποστηρίζει την ατομική ανάπτυξη των δίδυμων. Από τους πρώτους μήνες της γέννησης, μπορεί να φανεί μεμονωμένη προσοχή μιλώντας μαζί τους χωριστά και τροφοδοτώντας τους ένα προς ένα. Ωστόσο, οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι αυτή η συμπεριφορά και η διάθεση των δίδυμων ξεχωριστών εμπειριών κερδίζουν σημασία μεταξύ των ηλικιών 18 μηνών και τριών ετών.

Για τα δίδυμα που ασχολούνται με ξεχωριστές δραστηριότητες, ο διαχωρισμός αυτός δημιουργεί την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με άλλους ανθρώπους χωρίς ανταγωνισμό και βοήθεια. Τέτοιες εμπειρίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της γλώσσας και της ατομικής κοινωνικότητας. Τα δίδυμα δεν πρέπει να αποτρέπονται από την επιθυμία να ακολουθήσουν τα ίδια χόμπι, αθλήματα και μαθήματα, αν αυτό ακριβώς θέλουν. Ο καθένας θα πρέπει να ενθαρρύνεται να κατευθύνεται στο επιθυμητό του πεδίο - το ίδιο ή διαφορετικό από το άλλο - και πρέπει να του εμπιστεύεστε.