Γενικός

Τα παιδιά μεγαλώνουν με τον πατέρα μητρόπολη

Τα παιδιά μεγαλώνουν με τον πατέρα μητρόπολη

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι εύκολο για το παιδί να διαχωριστεί από τους γονείς του και πρέπει να δικαστεί η ενσυναίσθηση με το παιδί. Καθώς ο λόγος για την διάθεση του παιδιού είναι το άγχος που έχει βιώσει μέχρι την πρώτη στιγμή, η μητριά ή ο πατέρας δεν θα πρέπει να το προσωποποιήσει ή να δείξει ευαισθησία. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το παιδί θα χρειαστεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να συνηθίσει στο περιβάλλον και άλλους ανθρώπους στο σπίτι. Τα συμπτώματα της συμπεριφοράς, το άγχος και η κατάθλιψη του παιδιού θα πρέπει να γίνουν κατανοητά και θα πρέπει να αποκτηθεί επαγγελματική υποστήριξη εάν είναι απαραίτητο.
Τι ανησυχεί το παιδί σε αυτή τη διαδικασία;Η μετάβαση από μια γνωστή εντολή σε ένα νέο περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει ένταση στο παιδί. Το παιδί, του οποίου η εμπιστοσύνη είναι κατεστραμμένο από τον διαχωρισμό των γονέων του, μπορεί να ανησυχεί και να αναστατώνεται με το πώς θα ζουν οι γονείς του από τώρα και στο εξής, όπου θα μείνει, εάν θα υπάρξουν σημαντικές απώλειες στη ζωή του και όπου θα συναντήσει το νέο άτομο.
Τι ανησυχούν οι γονείς που στέλνουν το παιδί τους στους θετούς γονείς τους;Σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία, καθώς και τα παιδιά, οι γονείς που θα στείλουν το παιδί τους για να βοηθήσουν τα μέλη της οικογένειας μπορεί να έχουν κάποιες ανησυχίες. Οι γονείς μπορεί να αισθανθούν άγχος λόγω των σκέψεών τους ότι τα παιδιά τους θα αποκολληθούν / αποσπασθούν από αυτά, ότι το παιδί τους θα αναπτύξει αλλαγές στη διάθεση και τη συμπεριφορά και ότι το παιδί τους θα αντιμετωπιστεί άσχημα.
Πώς μπορεί να μάθει η κατάσταση του παιδιού που ζει στην άλλη κατοικία χωρίς να αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες γι 'αυτόν;Τα παιδιά τείνουν να δείχνουν την αρνητικότητα που έχουν βιώσει. Αυτή η κατάσταση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι πρέπει να φρενάρω. Στην πραγματικότητα, η λέξη al al news από το παιδί "είναι μια υπόσχεση που υποστηρίζει αυτή την κατάσταση. Αν το παιδί αναπτύξει συμπεριφορικές ελλείψεις ή αλλαγές στα συναισθήματα που αντιβαίνουν στις προσδοκίες, πρέπει να ληφθεί μέριμνα. Ωστόσο, είναι η πιο υγιεινή στάση να μην καταφεύγουμε σε τέτοιες έρευνες, δεδομένου ότι το παιδί είναι ανήσυχο και θα μάθει λάθος συμπεριφορές από τους γονείς του. Το καλύτερο είναι ότι και οι δύο γονείς (ακόμα και αν χωρίζονται) ενεργούν από κοινού για να καθορίσουν τις στάσεις απέναντι στο παιδί.
Τι πρέπει να κάνει ο γονέας / ο πατέρας του παιδιού να γεμίσει το παιδί ενάντια στον θετό γονέα και τον άλλον που αισθάνεται;Είναι σημαντικό να μην ενεργείτε χωρίς συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα και να μην κάνετε αυτόν τον αγώνα πάνω στο παιδί. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάτι τέτοιο, οι γονείς πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με την ψυχολογία του παιδιού. Αντί να ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που λαμβάνει από το παιδί, πρέπει να προγραμματιστεί συνέντευξη με τον άλλο γονέα και να δοθεί στο παιδί μια κοινή εξήγηση.
Εάν το παιδί αναζητείται και ελέγχεται από την οικογένειά του κάθε ώρα, ενώ το παιδί βρίσκεται στο βήμα-βήμα και το άλλο μέρος είναι άβολο, ποια λύση πρέπει να ακολουθηθεί;Ο καλών θα πρέπει να ενημερωθεί ότι ο έλεγχος αυτός μπορεί να οδηγήσει σε ανασφάλεια στο παιδί, ότι οι ανησυχίες για το παιδί είναι κατανοητές, ότι δεν υπάρχει λόγος να προκαλέσουν αυτές τις ανησυχίες και ότι πρέπει να γίνει μια συμφωνία με βάση την εμπιστοσύνη για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Οι τρόποι προσέγγισης του παιδιού δεν πρέπει να παρεμποδίζονται και ο αγώνας δεν πρέπει να διεξάγεται στο παιδί (εάν υπάρχει).
Αν ο γονέας-βηματός, ο οποίος γενικά έχει αρνητική αντίληψη στην κοινότητα, έχει μια τέτοια αντίληψη στα μάτια του παιδιού, ποια στάση πρέπει να ακολουθήσει ο βήμα-βήμα;Θα πρέπει να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις σκέψεις του παιδιού. Πρέπει να αναφερθεί με ακρίβεια ότι ακόμα και αν οι γονείς της εγκαταλείψουν, δεν μπορεί / δεν μπορεί να τις αντικαταστήσει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το παιδί μπορεί να μην είναι η αιτία της αρνητικής αντίληψης του παιδιού και ότι το παιδί μπορεί να βιώνει αυτά τα συναισθήματα μετά το διαχωρισμό και την απώλεια. Πρέπει να δοθεί στο παιδί χρόνος να προσαρμοστεί στην περίοδο μετά το διαζύγιο.
Τι θα πρέπει να κάνει η οικογένεια εάν το παιδί δεν επιτρέπει στο γονέα να το φροντίσει;Η διαδικασία μπορεί να παράσχει ενδείξεις. Εάν πρόκειται για συνέχιση μιας κατάστασης που αρχίζει πριν από το διαζύγιο, ενοχή, απώλεια αυτοπεποίθησης, κατάθλιψη. Εάν συμβαίνει μετά το διαζύγιο και μετά τον γονέα-βήμα / μητέρα-πατέρα, πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα προβλήματα προσέγγισης του παιδιού και εξήγηση της διαδικασίας.
Τι είδους ψυχολογία δημιουργεί για το παιδί αν οι δύο πλευρές θέλουν να μιλήσουν για το παιδί και να προσπαθήσουν να μάθουν τι συνέβη;Για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού, η συνέπεια των γονέων είναι πολύ σημαντική. Για λόγους πληροφόρησης, όταν το παιδί εισάγεται, το παιδί μπορεί να αναγνωρίσει τον αγώνα και να το χρησιμοποιήσει για τα δικά του συμφέροντα. Εάν αυτή η κατάσταση παραμείνει, αυξάνεται η πιθανότητα να είναι άτομο που παίρνει ό, τι θέλει και έχει το πρόβλημα της υπακοής στους κοινωνικούς κανόνες.